Exidia truncata (Černorosol uťatý)

Syn.: Exidia glandulosa s. auct.

Hojně se vyskytující druh černorosolu rostoucí po celý rok na dřevě (větvích, vzácněji kmenech) dubů, méně často jiných listnáčů (javor, lípa). Plodnice jsou nápadné pouze za vlhkého počasí, za sucha sesychají do snadno přehlédnutelné černé krusty. Podobné terčovité plodnice má i černorosol terčovitý (Exidia recisa), který však roste častěji na dřevě vrb a bývá zbarven v hnědavých barvách.

 

Exidia truncata

Exidia truncata Libochovany, dubohabřina, větev Quercus, 29.12.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia truncata

Exidia truncata PR Chuchelský háj, dubohabřina, padlý kmen Quercus, 16.2.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia truncata

Exidia truncata NPR Libický luh, tvrdý luh, větev Tilia, 6.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia truncata

Exidia truncata PR Chuchelský háj, dubohabřina, padlý kmen Quercus, 16.2.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia truncata

Exidia truncata NPR Libický luh, tvrdý luh, větev Tilia, 6.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia truncata

Exidia truncata Solopysky, teplomilná doubrava, padlý kmen Quercus, 16.3.2015, (c) Lucie Zíbarová