Boletus appendiculatus (Hřib přívěskatý)

Syn.: Butyriboletus appendiculatus

Vzácnější hřib rostoucí pod duby, habry a jinými listnáči (velmi vzácně i pod jedlí) v teplomilných doubravách a dubohabřinách, převážně na bazickém podkladě, v chladnějších oblastech (např. Třeboňská pánev) pak na hrázích rybníků. Třeň obvykle kořenuje. Dužnina na řezu slabě modrá. Podobný hřib horský (Boletus subappendiculatus) roste pod jehličnany, zejména smrkem a odlišuje se nemodrající dužninou, která ve spodní části třeně slabě růžoví a světlejším kloboukem. Viz hřib plavý (Hemileccinum impolitum) bez síťky na třeni a s jodoformovým pachem na bázi třeně. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

 

Boletus appendiculatus

Boletus appendiculatus Valy u Přelouče, dubohabřina, sub Quercus, Tilia, 6.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Boletus appendiculatus

Boletus appendiculatus NPP Luční, hráz rybníka, sub Quercus, 24.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Boletus appendiculatus

Boletus appendiculatus Dymokury, dubohabřina, sub Quercus, Corylus, 3.8.2017, (c) Lucie Zíbarová