Inocybe erubescens (Vláknice začervenalá)

Syn.: Inocybe patouillardii

Roztroušeně se vyskytující mohutný druh vláknice rostoucí koncem jara a počátkem léta pod listnáči na neutrálních až vápnitých půdách. Význačná pomalým červenáním plodnic při zasychání či otlačení. Spory hladké, eliptické, metuloidní cystidy chybí. Jedovatá, pozor na záměnu s jedlou čirůvkou májovkou (Calocybe gambosa). Viz též vláknice jurská (Inocybe adaequata), jenž se po otlačení a ve stáří zbarvuje, roste spíše později (léto až podzim) a je vzácnější.

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens PR Opolenec, lísková mez, krystalický vápenec, sub Corylus, 14.6.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens Malešov, mladá výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens Malešov, mladá výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens Malešov, mladá výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe erubescens

Inocybe erubescens PR Opolenec, lísková mez, krystalický vápenec, sub Corylus, 14.6.2007, (c) Lucie Zíbarová