Inocybe adaequata (Vlánice jurská)

Syn: Inocybe jurana

Vzácná vláknice rostoucí od léta do podzimu na vápnitých půdách pod listnáči, zejm. duby a buky. Plodnice se po otlačení zbarvují do vínova. Spory hladké, eliptické až takřka fazolovité, metuloidní pleurocystidy chybí. Vláknice Inocybe rhodiola se též zbarvuje do vínova, ale je štíhlejší, má vláknitě šupinatý klobouk a třeň je na bázi výrazně vínově červený. Vláknice začervenalá (Inocybe erubescens) je mohutnější, roste na konci jara a počátkem léta a zbarvuje se do červena. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Inocybe adaequata

Inocybe adaequata Raškov, květnatá bučina, sub Fagus, 14.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe adaequata

Inocybe adaequata PR Vápenka, vápnomilná bučina, sub Fagus, Picea, 19.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe adaequata

Inocybe adaequata Kobeřice u Brna, dubohabřina, sub Quercus, Caprinus, 15.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe adaequata

Inocybe adaequata Ždánice, teplomilná doubrava, sub Quercus, 18.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe adaequata

Inocybe adaequata PR Vápenka, vápnomilná bučina, sub Fagus, Picea, 19.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe adaequata

Inocybe adaequata PR Vápenka, vápnomilná bučina, sub Fagus, Picea, 6.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe adaequata

Inocybe cf. adaequata NPP Žehuňský rybník, okraj vlhké louky, sub Salix alba, 22.8.2013, (c) Lucie Zíbarová