Macrolepiota procera (Bedla vysoká)

Hojná a obecně známá saprotrofní houba od léta do podzimu rostoucí na loukách a mezích, v křovinách a zahradách, případně světlých listnatých lesích. Vyrůstá často po větších letních bouřkách. Jedlá a chutná. Význačná příčně zebrovaným třeněm a drobnými, koncentricky uspořádanými šupinami na klobouku. Podobná je např. bedla Konradova (Macrolepiota konradii). Viz též skupina "červenajících bedel": bedla červenající (Chlorophyllum rachodes), b. zahradní (Chlorophyllum brunneum) a b. šedohnědá (Chlorophyllum olivieri).

 

Macrolepiota procera

Macrolepiota procera Dymokury, dubohabřina, sub Quercus, Corylus, Acer campestre, 3.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Macrolepiota procera

Macrolepiota procera Lipová u Brodců, teplomilná bazifilní doubrava, sub Quercus, 7.9.2013, (c) Lucie Zíbarová