Diatrypella verruciformis (Polštářnatka bradavičnatá)

Hojný druh tvrdohouby rostoucí na dřevě listnáčů (líska, habr, vz. olše). Podobná je polštářnatka dubová (Diatrypella quercina) na dubech a polštářnatka březová (Diatrypella favacea) na olších a břízách, obě s většími sporami. Rod je význačný vřecky s velkým množstvím spor.

 

Diatrypella verruciformis

Diatrypella verruciformis PR Myslivna, dubohabřina, kmen Caprinus, 19.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Diatrypella verruciformis

Diatrypella verruciformis PR Myslivna, dubohabřina, kmen Caprinus, 19.4.2014, (c) Lucie Zíbarová