Nectria punicea (Rážovka granátová)

Syn.: Neonectria punicea

Druh velmi podobný rážovce šarlatové (Nectria coccinea), od které jej lze rozlišit pouze na základě kultivačních a genetických metod, a v omezené míře i podle ekologie. Roste na čerstvě odumřelých větvích listnáčů, často řešetláku (Rhamnus catharticus) a krušiny olšové (Frangula alnus), ale i javoru (Acer spp.) či vzácně i na buku (Fagus spp.) aj.

 

Nectria punicea

Nectria punicea NPP Klokočka, mokřadní olšina, větev Frangula alnus, 27.4.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Nectria punicea

Nectria punicea EVL Království, sukcesní porost, větev Frangula alnus, 25.5.2020, (c) Lucie Zíbarová