Nectria punicea (Rážovka granátová)

Syn.: Neonectria punicea

Druh velmi podobný rážovce šarlatové (Nectria coccinea), od které jej lze rozlišit pouze na základě kultivačních a genetických metod, a v omezené míře i podle ekologie. Roste na čerstvě odumřelých větvích listnáčů, často řešetláku (Rhamnus catharticus) a krušiny olšové (Frangula alnus), ale i javoru (Acer spp.) či buku (Fagus spp.) aj.

Nectria punicea

Nectria punicea NPP Klokočka, mokřadní olšina, větev Frangula alnus, 27.4.2015, (c) Lucie Zíbarová