Hypoxylon fraxinophilum (Dřevomor jasanový)

Syn.: Hypoxylon intermedium s. auct.

Vzácnější dřevomor rostoucí na odumřelých větvích jasanů, v ČR převážně na jižní Moravě. Význačný polokulovitými stromaty, bíle obkrouženým ústím ostiol, žlutavými barvivy louhovanými do KOH a velkými sporami (cca 16-21 x 8-10 µm). Dalšími dřevomory s polokulovitými stromaty jsou v ČR dřevomor Howeův (Hypoxylon howeanum) a d. červený (Hypoxylon fragiforme). Dřevomor běloústý (Hypoxylon perforatum) má též bělavě obkroužené ostioly, žlutavá barviva a roste často na jasanech, tvoří však polštářovité až rozlité plodnice a má výrazně menší spory. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Hypoxylon fraxinophilum

Hypoxylon fraxinophilum (herbářový materiál) PP Jasánky, jasenina, větev Fraxinus, 21.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon fraxinophilum

Hypoxylon fraxinophilum (barviva v KOH) 21.8.2017, (c) Lucie Zíbarová