Hypoxylon pseudofuscum (Dřevomor)

Hojná tvrdohouba rostoucí na mrtvém dřevě olší a vrb, především na relativně čerstvě odumřelých větvích ještě v kůře. Od podobného dřevomoru hnědého (Hypoxylon fuscum), do jehož komplexu patří, se odlišuje olivovými pigmenty, které se louhují do roztoku KOH a ekologií. Od dřevomoru Hypoxylon eurasiaticum s obdobnými pigmenty pak většími výtrusy a ekologií.

 

Hypoxylon pseudofuscum

Hypoxylon pseudofuscum NPP Polabská černava, mokřadní olšina, opadlá větev Alnus, 10.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon pseudofuscum

Hypoxylon pseudofuscum NPP Polabská černava, mokřadní olšina, opadlá větev Alnus, 10.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon pseudofuscum

Hypoxylon cf. pseudofuscum NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, větev Alnus, 10.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon pseudofuscum

Hypoxylon cf. pseudofuscum PR Noldenteich, olšina, kmínek Alnus, 12.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon pseudofuscum

Hypoxylon cf. pseudofuscum (barviva v KOH), 10.4.2017, (c) Lucie Zíbarová