Hypoxylon eurasiaticum (Dřevomor)

Hojná tvrdohouba rostoucí na mrtvém dřevě dubů, bříz a habrů, především na relativně čerstvě odumřelých větvích ještě v kůře. Od podobného dřevomoru hnědého (Hypoxylon fuscum), do jehož komplexu patří, se odlišuje olivovými pigmenty, které se louhují do roztoku KOH a o něco menšími výtrusy. Od dřevomoru Hypoxylon pseudofuscum s obdobnými pigmenty pak menšími výtrusy a ekologií.

 

Hypoxylon eurasiaticum

Hypoxylon eurasiaticum NPR Karlštejn, dubohabřina, opadlá větev Carpinus, 23.8.2021, (c) Lucie Zíbarová