Inocybe flocculosa (Vláknice vločkatá)

Velmi hojná vláknice rostoucí od léta do podzimu pod listnáči i jehličnany, spíše na těžších a živinami bohatších půdách, často v parcích, na výsypkách, hřibitovech apod. Pach spermatický. Třeň ojíněný jen pod kloboukem. Lupeny světlé, ale někdy i okrověžluté (var. crocifolia), kortina přítomna. Klobouk v mládí mírně plstnatý a postupně jemně šupinkatý, radiálně nerozpraskávající. Výtrusy mandlovité, pleurocystidy přítomny.

 

Inocybe flocculosa

Inocybe flocculosa Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, sub Quercus, 21.8.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe flocculosa

Inocybe flocculosa výsypka Velký Rýzl, sub Tilia, Quercus, Betula, 29.08.2006, (c) Lucie Zíbarová