Crepidotus stenocystis (Trepkovitka smrková)

Syn.: Crepitodus malachius var. trichifer s. auct.

Přehlížený druh trepkovitky z okruhu běžné trepkovitky zploštělé (Crepidotus applanatus) rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (zejm. smrku, méně jedle, borovice), vzácně listnáčů (buk). Od zmíněné trepkovitky zploštělé se spolehlivé pozná jen na základě mikroskopických znaků.

 

Crepidotus stenocystis

Crepidotus stenocystis PP Stodůlecký vrch, rašelinná smrčina, kmen Pinus, 28.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus stenocystis

Crepidotus stenocystis NPR Mohelenská hadcová step, bor na hadci, pařez Pinus, 17.10.2015, (c) Lucie Zíbarová