Břichatky (gasteromycety) jsou houby u kterých zůstává výtrusorodé pletivo až do dospělosti odděleno od vnějšího prostření okrovkou (peridií): pýchavky, hvězdovky, hadovky, ...