Nabídka služeb v oblasti mykologie

Znalecké posudky v oboru mykologie

Napadení dřevěných částí budov dřevomorkou, dalšími houbami a hmyzem.
Výskyt mikroskopických hub na stěnách budov.


Postupy asanace biotického napadení v budovách

Vyhledávání příčin napadení stavby dřevomorkou, jinými houbami a dřevokazným hmyzem.
Návrh asanačních a preventivních opatření.
Dozor nad asanačním a preventivním opatřením.


Posudky zdravotního stavu dřevin a jejich porostů

Dokumentace a hodnocení zdravotního stavu dřevin.
Návrhy na ošetření, která povedou ke zlepšení stavu dřeviny.


Výzkum a konzultace v ekologii, biodiverzitě a ochraně hub

Zpracování dílčích studií pro výzkumné projekty.
Terénní výzkum a interpretace pro potřebu ochrany přírody.


Lektorství

Individuální a skupinové akce