Plodnice typu různě větvených a nevětvených holothecií: kuřátka, kuřátečka, kyjanky, kyje apod. Též kotrč, korálovec, ..