Postupy asanace biotického napadení v budovách

Vyhledávání příčin napadení stavby dřevokaznými a mikroskopickými houbami a dřevokazným hmyzem

Vyhledávání příčinných souvislostí při místním šetření

Nutné podklady od majitele nebo správce budov (bližší informace)

Návrhy asanačních a preventivních opatření

Asanační a preventivní opatření využívají návrh optimálních fyzikálních a chemických postupů, stavebních opatření a úrav pro konkrétní objekt.

Dozor nad asanačním a preventivním opatřením.

V případě potřeby je možné domluvit průběžnou kontrolu asanačních a preventivních opatření v objektu nebo jednorázovou kontrolu v delším časovém odstupu.