Posudky zdravotního stavu dřevin a jejich porostů

Dokumentace a hodnocení zdravotního stavu dřevin v obcích a v krajině - mykologické a entomologické aspekty.

Návrhy na ošetření, která povedou ke zlepšení stavu dřeviny, včetně dozoru nad prováděnými pracemi.