Vřeckovýtrusé houby tvořící plodnice typu perithecií (lahvicovité plodničky), ať již jednotlivě nebo zanořené ve pletivu stromatu.