Artomyces pyxidatus s. l. (Korunokyjka svícnovitá)

Syn.: Clavicorona pyxidata

Roztroušeně se vyskytující pohledný druh rostoucí od léta do podzimu na dřevě listnáčů. Význačná korunkovitě utvářenými konci větví. Příbuzná korunokyjka borová (Artomyces microsporus) roste na jehličnanech (zejména borovice) a má o něco málo menší spory s jemnější ornamentikou.

 

Artomyces pyxidatus

Artomyces pyxidatus NPR Karlštejn, dubohabřina, padlý kmen Populus tremula, 14.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Artomyces pyxidatus

Artomyces pyxidatus NPR Karlštejn, dubohabřina, padlý kmen Populus tremula, 14.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Artomyces pyxidatus

Artomyces pyxidatus NPR Křivé jezero, padlý kmen listnáče, 22.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Artomyces pyxidatus

Artomyces pyxidatus NPR Křivé jezero, tvrdý luh, padlý kmen listnáče, 22.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Artomyces pyxidatus

Artomyces pyxidatus NPR Křivé jezero, padlý kmen listnáče, 22.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Artomyces pyxidatus

Artomyces microsporus? NPR Červené Blato, blatkové rašeliniště, padlý kmen Pinus, 22.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Artomyces pyxidatus

Artomyces pyxidatus Chocholná-Velčice [SK], potoční luh, větev Salix, 26.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Artomyces pyxidatus

Artomyces pyxidatus NPR Šúr [SK], měkký luh, větev Populus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Artomyces pyxidatus

Artomyces pyxidatus Havraníky, Judexův mlýn, potoční niva, padlý kmen Quercus, 5.6.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Artomyces pyxidatus

Artomyces pyxidatus CHA Pečnianský les [SK], měkký luh, větev Populus, 23.4.2024, (c) Lucie Zíbarová