Trichaptum fuscoviolaceum (Bránovitec hnědofialový)

Velmi hojný jednoletý choroš rostoucí na jehličnanech (především borovicích) nápadný fialovým (alespoň u čerstvých plodnic) roztrhaným hymeniem, které je i na okraji plodnice tvořeno protáhlými lištami, nikoli rourkami. Způsobuje bílou hnilobu. Podobný a stejně hojný bránovitec jedlový (Trichaptum abietinum) roste častěji na smrcích a má hymenium na okraji plodnice běžně pórovité. Bránovitec modřínový (Trichaptum laricinum) má téměř lamelovitý hymenofor, tužší plodnice a vyskytuje se pouze v severských zemích (bránovitce na modřínech jsou u nás většinou b. jedlový, méně pak i b. hnědofialový). Viz též bránovitec dvoutvarý (Trichaptum biforme) s dobře vyvinutými klobouky a na listnáčích. V okolí odumírajících plodnic se nápadně často vyskytuje kostrovka šedavá (Skeletocutis carneogrisea).

 

Trichaptum fuscoviolaceum

Trichaptum fuscoviolaceum Kryry, kulturní bor, trčící větvička Pinus, 11.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum fuscoviolaceum

Trichaptum fuscoviolaceum Břehyně, mladý kulturní bor, větev Pinus, 11.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum fuscoviolaceum

Trichaptum fuscoviolaceum PR Losí blato u Mirochova, blatkové rašeliniště, padlý kmen Pinus, 4.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum fuscoviolaceum

Trichaptum fuscoviolaceum Hajnice u Mirochova, mladý kulturní bor, kmínek Pinus, 25.4.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum abietinum

Trichaptum fuscoviolaceum (nahoře) a Trichaptum abietinum (dole) NPP Hrabanovská černava, kulturní bor, kmen Pinus, 18.4.2021, (c) Lucie Zíbarová