Verpa bohemica (Kačenka česká)

Syn.: Ptychoverpa bohemica

Jarní vřeckovýtrusá houba (březen - duben), častější především v teplejších oblastech na neutrálních až bazických substrátech, spíše na těžších půdách. Roste pod růžovitými dřevinami (např. třešeň, trnka) a osikami, v příznivých letech tvoří velké skupiny. Jedlý a chutný druh. Podobná kačenka náprstkovitá (Verpa conica) nemá tak výrazně vrásčitý klobouk, roste o něco později a liší se i mikroskopicky. Poněkud podobný je i smrž polovolný (Morchella semilibera).

 

Verpa bohemica Radostice, křovinatá mez, sub Fraxinus, Cerasus, Corylus, Prunus spinosa, 31.3.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa bohemica Církvice, Oblík, sub Populus tremula, Prunus cerasus, Quercus sp., 12.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa bohemica Režný újezd, porost náletových dřevin, sub Prunus cerasus, Salix caprea, 3.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa bohemica PR Milá, sub Fraxinus, Prunus cersus, 13.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa bohemica Střížovický vrch u Ústí nad Labem, nálet osiky, sub Populus tremula, Prunus cerasus, 5.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa bohemica Boubská u Vimperka, křovinatá mez, sub Prunus sp., Corylus avellana, Salix caprea, 3.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Verpa bohemica (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 24.4.2014, (c) Lucie Zíbarová