Bolbitius titubans (Slzečník žloutkový)

syn: Bolbitius vitellinus

Velmi hojný saprotrofní druh osidlující širokou škálu substrátů (zbytky vegetace, piliny, sláma, zbytky dřeva, mulčovací kůra). Roste po celý rok, nejhojnější je však koncem jara a začátkem léta, většinou po deštích. Viz též slzečník měnlivý (Bolbitius variicolor).

Bolbitius titubans

Bolbitius titubans PR Hrby, Stellario-Tilietum, sub Tilia, Fraxinus, 15.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Bolbitius titubans

Bolbitius titubans PR Pučanka, výsadba borovice na vápenci, sub Pinus sylvestris, 23.5.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Bolbitius titubans

Bolbitius titubans Litvínov, Šumenské údolí, bučina, dřevní štěpka na okraji cesty, 11.7.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Bolbitius titubans

Bolbitius titubans NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, dřevní štěpka, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Bolbitius titubans

Bolbitius titubans NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, dřevní štěpka, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová