Hericium coralloides (Korálovec bukový)

Syn.: Hericium clathroides

Nápadná houba tvořící plodnice od léta do podzimu, převážně na dřevě (živém i mrtvém) listnáčů, nejčastěji buku. Roztroušeně se vyskytující druh, hojnější ve starších bučinách. Způsobuje bílou hnilobu. Jedlý, ale pro nehojnost by se neměl sbírat. Podobný korálovec jedlový (Hericium flagellum) roste zejména na dřevě jehličnanů a má ostny na větvích uspořádané ve svazečcích. Viz též korálovec ježatý (Hericium erinaceus), ježatec různozubý (Creolophus cirratus) a ostnateček křehký (Dentipellis fragilis).

 

Hericium coralloides

Hericium coralloides Jelenec [SK], dubohabřina, padlý kmen Quercus cerris, 23.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Hericium coralloides

Hericium coralloides PR Studený vrch, květnatá bučina, kmen Fagus, 4.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Hericium coralloides

Hericium coralloides PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, kmen Populus, 7.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Hericium coralloides

Hericium coralloides PR Pleš, acidofilní bučina, kmen Fagus, 4.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Hericium coralloides

Hericium coralloides PR Bučina u Žďáru, květnatá bučina, kmen Fagus, 26.8.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Hericium coralloides

Hericium coralloides PR Fabián, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Hericium coralloides

Hericium coralloides Jirkov, Najštejn, suťový les, kmen Fagus, 4.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Hericium coralloides

Hericium coralloides PR Karvanice, lomová plocha kmene Tilia, 17.10.2016, (c) Lucie Zíbarová