Biscogniauxia marginata (Káčovka lemovaná)

Nápadná okrouhlá stromata této vřeckovýtrusé houby lze nalézt po celý rok na mrtvém dřevě růžovitých (Rosaceae) dřevin (jeřáb, jabloň, hrušeň), vzácně i na jiných dřevinách. Roztroušeně se vyskytující druh. Podobné druhy: káčovka jeřábová (Biscogniauxia repanda) a káčovka ploská (Biscogniauxia simplicior).

 

Biscogniauxia marginata

Biscogniauxia marginata PR Čertova skála, dubohabřina, větev Sorbus, 15.7.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia marginata

Biscogniauxia marginata Průčelská rokle u Ústí nad Labem, Tilio-Acerion, větev Sorbus sp., 10.3.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia marginata

Biscogniauxia marginata EVL Skalky u Třebutiček, mrtvá větev Pyrus, 8.8.2012, (c) Lucie Zíbarová