Amanita muscaria (Muchomůrka červená)

Velmi hojný a všeobecně známý druh rostoucí v létě a na podzim v listnatých a jehličnatých lesích (nejčastěji pod břízou), častěji na kyselém podloží. Jedovatá a slabě halucinogenní. Velmi variabilní druh co se barvy a množství bradavek na klobouku týče. Od podobné muchomůrky královské (Amanita regalis) se pozná podle červeného až oranžového, nikoli hnědého klobouku a obvykle bílých bradavek. Viz též muchomůrka císařka (Amanita caesarea).

 

Amanita muscaria

Amanita muscaria var. muscaria NPR Břehyně-Pecopala, habřina, sub Carpinus, Betula, 2.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita muscaria

Amanita muscaria var. muscaria Chrastín, kulturní smrčina, sub Picea, Larix, Quercus, 28.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita muscaria

Amanita muscaria var. muscaria Podkrušnohorská výsypka, sub Betula, 7.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita muscaria var. regalis

Amanita regalis (vlevo) a Amanita muscaria (vpravo), PR Údolí Doubravy, kulturní smrčina, 21.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita muscaria

Amanita muscaria var. muscaria NPP Kaproun, sušší okraj přechodového rašeliniště, sub Salix, Betula, Picea, 21.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita muscaria

Amanita muscaria var. muscaria Tušť, pískovna, sub Pinus, Betula, 11.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita muscaria

Amanita muscaria var. muscaria Tušť, pískovna, sub Pinus, Betula, 11.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita muscaria

Amanita muscaria var. muscaria Solopysky, mladá výsadba listnáčů, sub Acer pseudoplatanus, Betula, Ulmus, 27.10.2015, (c) Lucie Zíbarová