Camarophyllopsis foetens s.l. (Voskovečka zápašná)

Syn.: Hodophilus foetens

Vzácný druh rostoucí na travnatých stanovištích, rozvolněných lesích a parcích na bazických substrátech. Druh význačný silným a nepříjemným pachem po naftalínu, tamvými plodnicemi a počtem lupenů ≥ 20. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii ?EX - nezvěstný druh, od doby vydání seznamu však byl druh nalezen na více lokalitách.

 

Camarophyllopsis foetens

Camarophyllopsis foetens s.l. Podkrušnohorská výsypka, sukcesní plocha s dominancí travin, 2.10.2008, (c) Lucie Zíbarová