Lactarius fulvissimus (Ryzec žlutohnědý)

Roztroušeně se vyskytující druh živě zbarveného ryzce (plodnice však při suchém počasí vybledají do okrověrezavé), rostoucí v listnatých lesích a parcích na těžších, častěji bazických půdách. Mléko bílé, neměnné, mírné, po chvilce nahořklé. Pach metalický, gumový. Viz též ryzec oranžový (Lactarius mitissimus), r. rudohrdlý (Lactarius rubrocinctus), r. nasládlý (Lactarius subdulcis), r. hnědočervený (Lactarius badiosanguineus) a r. bažinný (Lactarius lacunarum).

 

Lactarius fulvissimus

Lactarius fulvissimus Chlum u Radonic, výsadba lípy, sub Tilia, 30.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius fulvissimus

Lactarius fulvissimus PR Holý vrch, dubohabřina, sub Quercus, Acer campestre, Quercus rubra, 18.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius fulvissimus

Lactarius fulvissimus NPR Salajka, jedlobučina, sub Fagus, Abies, 27.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius fulvissimus

Lactarius fulvissimus Radonický vrch, teplomilná doubrava, sub Quercus, Fraxinus, 6.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius fulvissimus

Lactarius fulvissimus Podkrušnohorská výsypka, sub Tilia, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius fulvissimus

Lactarius fulvissimus Lovosice, dubohabřina, sub Quercus, Cratagus, Rosa, 7.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius fulvissimus

Lactarius fulvissimus EVL Skalky u Třebutiček, teplomilná doubrava, sub Quercus, 6.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius fulvissimus

Lactarius fulvissimus (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 7.7.2016, (c) Lucie Zíbarová