Lactarius obscuratus (Ryzec olšový)

Proměnlivý a drobný druh ryzce rostoucí hojně od časného léta do podzimu pod olšemi. Od velmi podobného a v ČR o něco vzácnějšího a často i drobnějšího ryzce pohárkovitého (Lactarius cyathuliformis), který bývá zbarven spíše v rezavých tónech, vyskytujícího se na podobných stanovištích, se pozná bezpečně jen mikroskopicky (zejm. rozměry spor: 7-8 x 5.75-6.25 μm u L. obscuratus). Ryzec Lactarius brunneohepaticus roste pod olší zelenou v horách (Alpy). Další druh rostoucí pod olšemi - ryzec kalichovkovitý (Lactarius omphaliformis) se makroskopicky liší jemně šupinkatým povrchem klobouku a mikroskopicky rozměry výtrusů mezi oběma druhy. Pod olšemi roste i ryzec lilákový (Lactarius lilacinus).

 

Lactarius obscuratus

Lactarius obscuratus Stoupno, mokřadní olšina, sub Alnus, 14.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius obscuratus

Lactarius obscuratus PR Údolí Teplé, břeh říčky, sub Alnus, Acer, 2.8.2022 , (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius obscuratus

Lactarius obscuratus Okna, mokřadní olšina, sub Alnus, 30.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius obscuratus

Lactarius obscuratus NPR Libický luh, mokřadní olšina, sub Alnus, 20.9.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius obscuratus

Lactarius obscuratus Jestřebí, mokřadní olšina, sub Alnus glutinosa, 1.9.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius obscuratus

Lactarius obscuratus, NPR Čtvrtě, lesní prameniště, sub Alnus, Tilia, 25.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius obscuratus

Lactarius obscuratus, NPR Čtvrtě, lesní prameniště, sub Alnus, Tilia, 25.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius obscuratus

Lactarius obscuratus, Podkrušnohorská výsypka, výsadba olše, sub Alnus glutinosa, (c) Lucie Zíbarová