Paxillus involutus (Čechratka podvinutá)

Velmi hojná a široce rozšířená mykorhizní houba rostoucí v listnatých i jehličnatých lesích. Ačkoli mykorhizní, má poměrně výrazně vyvinuté i saprotrofní vlastnosti. Jedná se o komplex blízce příbuzných a špatně rozlišitelných druhů. Čechratka podvinutá (v úzkém pojetí), zde vyobrazená, roste spíše v lesích na chudších kyselých půdách. Nálezy z parků, výsypek apod. náležejí zpravidla k jiným druhům (Paxillus, ammoniavirescens, Paxillus cuprinus, Paxillus obscurisporus). Poměrně dobře odlišitelná je skupina čechratka olšové (Paxillus filamentosus, Paxillus olivellus, Paxillus adelphus) s rezavým (nikoli olivovým) výtrusným prachem a striktní vazbou na olši. Jedovatá!

 

Paxillus involutus

Paxillus involutus NPP Swamp, rašelinný bor, sub Pinus, Betula, Alnus, 22.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Paxillus involutus

Paxillus involutus PR Údolí Teplé, mechatá smrčina, sub Picea, Pinus, 29.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Paxillus involutus

Paxillus involutus (řez okrajem klobouku) PR Údolí Teplé, mechatá smrčina, sub Picea, Pinus, 29.9.2022, (c) Lucie Zíbarová