Geastrum michelianum (Hvězdovka trojitá)

Syn.: Gaestrum triplex s. auct. europ.

Poměrně hojný druh hvězdovky rostoucí od léta do podzimu hlavně pod listnáči, častěji na úživných, humózních půdách. Nápadná silnou vnější okrovkou, která u starších plodnic tvoří límeček a kroužkem kolem obústí. Hvězdovka brvitá (Gestrum fimbriatum) je menší, nemá zřetelně lemované obústí a tenčí vnější okrovku, líší se též velikostí výtrusů. Druh běžně v evropské literatuře označovaný jako Geastrum triplex, která však byla popsána z Indonésie a u nás se nevyskytuje.

 

Geastrum triplex

Geastrum michelianum Hřivice, suťový les, sub Fagus, Picea, Fraxinus, 3.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum triplex

Geastrum michelianum Šumperk, park, sub Rhododendron, 14.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum triplex

Geastrum michelianum PR Vápenka, květnatá bučina, sub Fagus, Picea, Corylus, 19.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Geastrum triplex

Geastrum michelianum PR Pučanka, Cephalanthero-Fagion, sub Fagus, Picea, 9.10.2007, (c) Lucie Zíbarová