Lactarius pyrogalus (Ryzec palčivý)

Hojný druh ryzce striktně vázaný mykorhizní symbiózou na lísku. Velmi podobný ryzec kroužkatý (Lactarius circellatus) si liší striktní vazbou na habr a méně sytými a hustějšími lupeny (viz srovnávací foto níže). Mléko bílé, zasychající šedozelené, velmi palčivé. Častý i v parcích a zahradách, je-li příítomen jeho mykohizní partner (líska).

 

Lactarius pyrogalus

Lactarius pyrogalus Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, ojedinělá líska, sub Larix, Corylus, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius pyrogalus

Lactarius pyrogalus Sokolov, předpolí lomu Jiří, sub Corylus, 2.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius pyrogalus

Lactarius pyrogalus Dluhoště, líska na okraji kluturní smrčiny, sub Corylus, Picea, 5.9.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius pyrogalus

Lactarius circellatus (vlevo) a Lactarius pyrogalus (vpravo), pohled do lupenů Mikulovický vrch u Kadaně, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová