Cyathus stercoreus (Číšenka výkalová)

Vzácný druh břichatkovité houby rostoucí na nitrofilních stanovištích či přímo na exkrementech. Význačná ekologií a černými peridiolami. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh. Podobná a hojnější číšenka hrnčková (Cyathus olla) se lisí světlými peridiolami. Záměna je možná i za zástupce jiných rodů - poharovka obecná (Crucibulum laeve) a hnízdovka nacpaná (Nidularia deformis).

 

Cyathus stercoreus

Cyathus stercoreus Ústí nad Labem, Městské sady, mechatý trávník v parku, 10.9.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyathus stercoreus

Cyathus stercoreus Bechlín, skládka kůry a dřevního dopadu, 26.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyathus stercoreus

Cyathus stercoreus Bechlín, skládka kůry a dřevního dopadu, 10.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyathus stercoreus

Cyathus stercoreus Milovice, pastvina, zbytky trusu, 26.9.2017, (c) Lucie Zíbarová