Ascocoryne sarcoides (Čihovitka masová)

Rozroušeně až hojně se vyskytujicí druh vřeckvýtrusé houby rostoucí od konce léta do podzimu na mrtvém dřevě listnáčů, vz. jehličnanů, spíše v počátečních stadiích rozkladu. Nápadná tvorbou nepohlavní fáze (anamorfy) a rosolovitými plodnicemi. Hojnější čihovitka větší (Ascocoryne cylichnium) netvoří nepohlavní stadium, vyskytuje se spíše v pozdním podzimu na dřevu v pozdějším stadiu rozkladu a tvoří větší, tužší a plošší plodnice. Kromě toho se oba druhy liší i velikostí spor. Existují však i další druhy rodu (Ascocoryne inflataAscocoryne albida aj.).

 

Ascocoryne sarcoides

Ascocoryne sarcoides Litvínov, Šumenské údolí, kmen Fagus, 21.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascocoryne sarcoides

Ascocoryne sarcoides NPR Kohoutov, květnatá bučina, kmen Fagus, 10.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascocoryne sarcoides

Ascocoryne sarcoides Dluhoště, pařez Alnus incana, 5.9.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascocoryne sarcoides

Ascocoryne sarcoides (anamorfa) Dluhoště, pařez Alnus incana, 5.9.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascocoryne sarcoides

Ascocoryne sarcoides PR Dětanský chlum, teplomilná doubrava, kmen Pinus, 27.10.2014, (c) Lucie Zíbarová