Pluteus hispidulus (Štítovka huňatá)

Vzácnější a drobný druh štítovky, roste od léta do podzimu na mrtvém dřevě listnáčů v pokročilejším stadiu rozkladu, především buku, dubu a lípy. Vázaná především na přirozenější lesy s dostatečnou zásobou dřeva. Je uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU - zranitelný. Podobná štítovka drobná (Pluteus exiguus) roste na zemi, má šupinky na klobouku hnědé a liší se i mikroskopickými znaky (tvar cystid a terminálních elementů v pokožce klobouku).

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus NPP Medník, acidofilní bučina, silně zetlelý kmen Fagus, 31.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus Drmaly, acidofilní bučina, kmen Fagus, 3.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus PR Fabián, suťový les, kmen Fagus, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus PR Fabián, suťový les, kmen Fagus, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, silně zetlelý kmen Fagus, 28.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus PR U Spálené, dubohabřina, opadlá borka Quercus, 18.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus NPR Libický luh, tvrdý luh, pařez Quercus, 11.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus NPP Rečkov, mokřadní olšina, větévky Alnus na zemi, 10.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus PR Hrby, ptačincová lipina, kmen Tilia, 15.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus PR Království, dubohabřina, kmen Fraxinus, 24.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus PR Hrby, květnatá bučina, kmen Fagus, 10.8.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus hispidulus

Pluteus hispidulus (spory a cheilocystidy, Congo Red, 1000x), 24.7.2020, (c) Lucie Zíbarová