Polyporus arcularius (Choroš plástvový)

Syn.: Lentinus arcularius

Mírně teplomilnější druh, rozšířený především v nížinách a pahorkatinách, zde však bývá dosti hojný. Roste na dřevě listnáčů (zejména dubů, ale i javorů, lip, habrů, jilmů) a způsobuje bílou hnilobu. Nápadný velkými a protaženými póry. O něco menší póry má velmi hojný choroš poloplástvový (Polyporus brumalis), který vytváří plodnice na podzim a přetrvávající do jara. Stejně velké nebo ještě větší póry má výrazně teplomilný choroš voštinový (Polyporus alveolaris) s bočně přípojeným (nikoli +- centrálním) třeněm. Molekulárně patří do rodu Lentinus, tradičně zahrnujícího lupenaté zástupce.

 

Polyporus arcularius

Polyporus arcularius NPR Kněžičky, teplomilná doubrava, větev Quercus, 7.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Polyporus arcularius

Polyporus arcularius Poplze, směr Kostelec nad Ohří, větev Quercus, 29.4.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Polyporus arcularius

Polyporus arcularius NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, větev Corylus, 4.3.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Polyporus arcularius

Polyporus arcularius PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, větev Salix, 24.4.2018, (c) Lucie Zíbarová