Ciboria caucus s.l. (Jehnědka olšová)

Incl.: Ciboria amentacea, C. tremulae

Stopkatá apothecia této drobné houbičky můžeme nalézt brzy zjara na jehnědách vrb, olší, topolů a lísek. Někdy se odlišuje j. olšová v úzkém pojetí (C. amentacea s. str.) na olších a lískách a C. caucus na vrbách, C. tremulae na osikách, mikroskopicky jsou však téměř totožné, další taxonomická práce nutná. Podobné druhy: jehnědka lísková (Ciboria coryli) s většími výtrusy a j. březová (Ciboria betulicola) na březových jehnědách s menšími výtrusy  j. čtyřvýtrusná (Ciboria acerina) na různých hostelech se čtyřvýtrusnými vřecky. Terčka olšová (Rutstroemia conformata) roste též na jaře, avšak na sklerotizovaných žilkách listů olše, jehnědka zelenavohnědá (Ciboria viridifusca) roste na podzim na samičích šišticích olše. Na semenech roste Ciboria betulae (bříza) a Ciboria seminicola (olše).

 

Ciboria caucus

Ciboria caucus Jarov, nálet jívy a osiky na důlním odvalu, jehnědy Salix caprea, 4.3.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Ciboria caucus

Ciboria caucus Příběničky, porost lísky, jehnědy Corylus, 19.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Ciboria caucus

Ciboria caucus Jarov, nálet jívy a osiky na důlním odvalu, jehnědy Salix caprea, 4.3.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Ciboria caucus

Ciboria caucus Křižatky, Litohlavy, olšina, jehnědy Alnus glutinosa, 4.3.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Ciboria caucus

Ciboria caucus Deštnice, mez s lískou, jehnědy Corylus, 7.3.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Ciboria caucus

Ciboria caucus PR Rač, dubohabřina, jehnědy Corylus, 12.2.2016, (c) Lucie Zíbarová