Helvella costifera (Chřapáč kosťovitý, Ch. rýhonohý)

Roztroušeně se vyskytující druh chřapáče rostoucí od pozdního jara do podzimu pod listnáči, především na vápnitých půdách. Odlišení od podobných druhů z okruhu chřapáče obecného (Helvella acetabulum) není úplně snadné a jednoznačné, plodnice jsou menší, obecně více do šeda a rostou později (červen-červenec). Často uváděné znaky na žebrech z vnějšku plodnice nejsou příliš přínosné. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh), ale patrně je spíše přehlížený.

Helvella costifera

Helvella costifera Malešov, výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella costifera

Helvella costifera Malešov, výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella costifera

Helvella costifera Malešov, výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella costifera

Helvella costifera Malešov, výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella costifera

Helvella costifera Podkrušnohorská výsypka, výsadba lípy, sub Tilia, 1.7.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella costifera

Helvella costifera Chlum u Radonic, mladá výsadba lípy, sub Tila, Rosa, Pinus, 29.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Helvella costifera

Helvella costifera NPP U Nového mlýna, habřina na vápenci, sub Carpinus, 17.6.2013, (c) Lucie Zíbarová