Sclerencoelia fraxinicola (Kornice jasanová)

Syn.: Encoelia fascicularis p. p. non s. str.

Drobná apothecia vyrůstají během zimy a v časném jaře na mrtvých větvích jasanu obvykle stále v kůře, jež prorážejí. Roztroušeně až hojně se vyskytující druh, obvykle přehlížený pro drobné a nenápadné, rychle zasychající plodničky a neobvyklou dobu růstu. Druh z komplexu tří druhů okolo kornice svazčité (Sclerencoelia fascicularis agg.), zbylé dva druhy (Sclerencoelia fascicularis s. str. a S. pruinosa) rostou na topolech. Běžná kornice otrubičnatá (Encoelia furfuracea), rostoucí v podobné době zpravidla na větvích lísky je mnohem mohutnější.

 

Sclerencoelia fraxinicola

Sclerencoelia fraxinicola PR Pístecký les, tvrdý luh, kmínek Fraxinus, 10.1.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Sclerencoelia fraxinicola

Sclerencoelia fraxinicola PR Pístecký les, tvrdý luh, kmínek Fraxinus, 10.1.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Sclerencoelia fraxinicola

Sclerencoelia fraxinicola Ústí nad Labem, Střížovický vrch, okraj degradované dubohabřiny, hromada větví Fraxinus ležících na zemi, 13.2.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Sclerencoelia fraxinicola

Sclerencoelia fraxinicola Pohránovský rybník, břehový porost, větev Fraxinus, 10.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Sclerencoelia fraxinicola

Sclerencoelia fraxinicola Radostice, křovinatá mez, větev Fraxinus, 22.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Sclerencoelia fraxinicola

Sclerencoelia fraxinicola PR Ronov, sťový les, větev Fraxinus, 27.7.2020(!), (c) Lucie Zíbarová

 

Sclerencoelia fraxinicola

Sclerencoelia fraxinicola Chraberce, křovinatá mez, větev Fraxinus, 19.11.2019, (c) Lucie Zíbarová