Urnula craterium (Urnička pohárovitá)

Vzácná a nezaměnitelná vřeckovýtrusá houba rostoucí od počátku zimy do časného jara na zbytcích dřeva zanořených v půdě čí zetlelých pařezech listnáčů (líska, habr, jlim) v humózních lesích nižších poloh (dubohabřiny, plášťová společenstva s lískou), s oblibou na bazických substrátech. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Urnula craterium

Urnula craterium PR Milá, suťový les, sub Acer, Crataegus, Fraxinus, 20.3.2017, c) Lucie Zíbarová

 

Urnula craterium

Urnula craterium PR Milá, suťový les, padlý mechatý kmínek listnáče, 17.2.2024, c) Lucie Zíbarová

 

Urnula craterium

Urnula craterium PR Milá, suťový les, sub Acer, Tilia, Fraxinus, 20.3.2017, c) Lucie Zíbarová

 

Urnula craterium

Urnula craterium Radostice, křovinatá mez s lískou, dřevo zanořené v zemi, 22.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Urnula craterium

Urnula craterium Radostice, křovinatá mez s lískou, dřevo zanořené v zemi, 7.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Urnula craterium

Urnula craterium PP Skalky u Třebutiček, teplomilná doubrava, sub Quercus, Fraxinus, dřevo zanořené v zemi, 8.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Urnula craterium

Urnula craterium Radostice, křovinatá mez s lískou, dřevo zanořené v zemi, 7.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Urnula craterium

Urnula craterium Radostice, křovinatá mez s lískou, dřevo zanořené v zemi, 7.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Urnula craterium

Urnula craterium PR Milá, křovinatý porost, sub Fraxinus, Crataegus, Corylus, Viburnum lantana, 18.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Urnula craterium

Urnula craterium Radostice, křovinatá mez s lískou, dřevo zanořené v zemi, 22.2.2016, (c) Lucie Zíbarová