Caloscypha fulgens (Krasočíška žlutá)

Vzácnější jarní vřeckovýtrusná houba rostoucí spíše na bázemi bohatých půdách v listnatých (vrba, bříza, habr, ..), smíšených i jehličnatých (jedle) lesích, křovinách, ale i na člověkem ovlivněných stanovištích: zahrady, parky, okraje cest, opuštěné lomy apod. Druh s obtížně uchopitelnou ekologií s velkou fluktuací, co se výskytu v jednotlivých rocích týče. Nezměnitelná, význačná žlutoronžovými plodnicemi, které se postupně (otlačním, ) zbarvují do indigové modře. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens EVL Evaňská rokle, dubohabřina, na holé zemi, sub Carpinus, 17.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens Zhoř, jedlina, sub Abies, 9.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens Evaňská rokle, křovinatá stráň, na holé zemi, v mechu, sub Ligustrum, Corylus, 17.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens Evaňská rokle, křovinatá stráň, na holé zemi, v mechu, sub Ligustrum, Corylus, 7.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens Evaňská rokle, křovinatá stráň, na holé zemi, v mechu, sub Ligustrum, Corylus, 7.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens Evaňská rokle, křovinatá stráň, na holé zemi, v mechu, sub Ligustrum, Corylus, 17.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Caloscypha fulgens

Caloscypha fulgens PR Pacova hora, porost náletových dřevin, sub Betula, Salix caprea, 23.4.2013, (c) Lucie Zíbarová