Gyromitra gigas (Ucháč obrovský)

Syn.: Discina gigas, Neogyromitra gigas

Roztroušeně se vyskytující jarní (duben-květen) vřeckovýtrusá houba rostoucí na dřevě listnáčů, nejčastěji lip, především v oblastech s mírnějším klimatem, v některých oblastech chybí. Nedávno byl odlišen druh Gyromitra ticiniana zaznamenaný doposud jen v jižní Evropě s užšími výtrusy (10-11 μm). Podobný a vzácnější ucháč svazčitý (Gyromitra grandis) se odlišuje sedlovitým kloboukem a spolehlivě pozná mikroskopicky podle ornamentiky spor, která je však dobře vyvinutá jen na starších plodnicích. Ucháč obecný (Gyromitra esculenta) roste též na jaře, avšak pod jehličnany a má celkově tmavší a více zvrásněný 'klobouk', ucháč čepcovitý (Gyromitra infula) roste na podzim na dřevě listnáčů a je celkově štíhlejší. Viz též destice chřapáčová (Gyromitra perlata).

 

Gyromitra gigas

Gyromitra gigas PP U Pohránovského rybníka, náletové dřeviny, u kmene Populus tremula, 9.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Gyromitra gigas

Gyromitra gigas Jamné, boční přítok Vltavy, suťový les, naskládané dřevo Tilia, 29.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Gyromitra gigas

Gyromitra gigas Jamné, boční přítok Vltavy, suťový les, naskládané dřevo Tilia, 29.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Gyromitra gigas

Gyromitra gigas Sokolov, Podkrušnohorská výsypka, výsadba modřínu a olše, pod kmínkem Alnus, 5.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Gyromitra gigas

Gyromitra gigas PP U Pohránovského rybníka, náletové dřeviny, u kmene Populus tremula, 9.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Gyromitra gigas

Gyromitra gigas PP U Pohránovského rybníka, náletové dřeviny, u kmene Populus tremula, 9.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Gyromitra gigas

Gyromitra gigas (spory, Cotton blue, 1000x), 22.5.2012, (c) Lucie Zíbarová