Tarzetta cupularis (Zvonkovka číškovitá)

Roztroušeně se vyskytující vřeckovýtrusá houba rostoucí pod listnáči na humózních, neutrálních až zásaditých půdách, často v parcích. Apothecia se vyznačují krátkou stopkou zanořující se do substrátu. Někdy se odlišuje zvonkovka číškovitá závojová (Tarzetta velata) s výtrazně vyvinutými vlákny vela na okraji a drobnějšími apothecii. Zvonkovka žlutavá (Tarzetta catinus) se odlišuje většími pldincemi a jen jemně otrubičnatým vnějším povrchem. Zvonkovka skotská (Tarzetta scotica) má užší spory. Další druhy rodu se liší absencí stopky či mikroznaky.

 

Tarzetta cupularis var. cupularis

Tarzetta cupularis PR Niva Doubravy, náletové dřeviny, sub Pinus, Salix, Betula, Prunus, 28.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Tarzetta cupularis var. cupularis

Tarzetta cupularis Malešov, výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová