Cyathicula cyathoidea (Dlouhobrvka)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí velmi hojně na odumřelých stoncích bylin, velmi často na kopřivách. Od podobných druhů na obdobných substrátech se pozná především mikroskopicky.

 

Cyathicula cyathoidea

Cyathicula cyathoidea Hejná, ruderální porost kolem hromady hnoje, stonek Urtica, 14.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyathicula cyathoidea

Cyathicula cyathoidea PP Tiské stěny, kulturní les, stonek dvouděložné, 31.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyathicula cyathoidea

Cyathicula cyathoidea Telnice, vysokobylinná vegetace při okraji sjezdovky, 7.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cyathicula cyathoidea

Cyathicula cyathoidea Lovosice, Havraní ostrov, louka, stonek traviny (Poa?), 23.5.2019, (c) Lucie Zíbarová