Peziza arvernensis (Řasnatka lesní)

Hojná řasnatka rostoucí od jara do podzimu na zemi na zbytcích dřeva, případně na mrtvých kmenech listnáčů (zejm. buk). Od velmi podobných druhů (řasnatka měnlivá - Peziza varia, ř. zvětšená - P. ampliata aj.) se pozná mikroskopicky zřetelně ornamentovanými výtrusy. Výtrusy jsou rovněž delší než u ř. měnlivé.

 

Peziza arvernensis

Peziza arvernensis Litvínov, Šumenské údolí, bučina, okraj lesní cesty, zbytky dřeva, 11.7.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza arvernensis

Peziza arvernensis PR Studený vrch, květnatá bučina, zbytkas dřeva Fagus v půdě, 1.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza arvernensis

Peziza arvernensis NPP Medník, suťový les, zetlelá větve listnáče, 23.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza arvernensis

Peziza arvernensis (spory z výtrusného prachu, Cotton blue, 1000x), 24.5.2019, (c) Lucie Zíbarová