Gyromitra infula (Ucháč čepcovitý)

Vřeckovýtrusá houba, roste nehojně na podzim na zetlelých kmenech listnáčů, především buku (Fagus), případně i jehličnanů, spíše ve středních až vyšších polohách. Pokud je dřevo ukryté pod povrchem, může zdánlivě vyrůstat i z půdy. Slabě jedovatý. Makroskopicky obtížně rozlišitelný od G. ambigua (který však nebyl z ČR přesvědčivě doložen). Ucháč obrovský (Gyromitra gigas) a u. svazčitý (Gyromitra fastigiata) rostou na jaře a vyznačují se mnohem mohutnějšími plodnicemi.

 

gyromitra infula

Gyromitra infula PR Holina, květnatá bučina, zetlelý kmen Fagus sylvatica, 3.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

gyromitra infula

Gyromitra infula Slunečná, rozpadajícící se porost osiky, vývrat Populus tremula, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

gyromitra infula

Gyromitra infula Nová Pec na Šumavě, u Schwarzenberského kanálu, vlhká smrčina, mostek, dřevo Fagus, 11.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

gyromitra infula

Gyromitra infula České Žleby, lesní paseka, zbytky dřeva, 11.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

gyromitra infula

Gyromitra infula PR Stožec, jedlobučina, silně rozložený kmen, 11.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

gyromitra infula

Gyromitra infula Arnoštov, Sněžná, smrčina, lesní cesta, zbytky dřeva v zemi, 9.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

gyromitra infula

Gyromitra infula Velká Javorská, potoční luh, kmen Picea, 20.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

gyromitra infula spores

Gyromitra infula (spory, Cottnon blue, 1000x), 20.9.2016, (c) Lucie Zíbarová