Peziza michelii (Řasnatka Michelova)

Syn.: Paragalactinia michelii

Méně běžná řasnatka rostoucí od léta do podzimu na bazických půdách, spíše v teplejších oblastech. Vytváří mykorhizu s listnáči. Význačná nafialovělým odstínem v roušku a tím, že roní vodnatý latex, který pří zasychání žloutne. Spory bigutulátní (se dvěma kapénkami), bradavčité, 15-17 x 7,5-9 μm, vřecka s háky (croziers) na bázi. Často roste na jedné lokalitě s řasnatkou síromléčnou (Peziza succosa), též ronící žlutý latex, bez fialových odstínů, se sporami s hrubší ornamenitkou a vřecky bez háků na bázi. Vřecka s háky má ještě P. benatii a P. berthetiana. Na obdobných stanovištích se vyskytuje i řasnatka modromléčná (Peziza saniosa).

 

Peziza michelii

Peziza michelii PR Vápenka, květnatá bučina, sub Fagus, Acer, Picea, 15.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza michelii

Peziza michelii PR Šmatlavé uhlisko (SK), dubohabřina, na holé zemi, sub Quercus, Carpinus, 18.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza michelii

Peziza michelii Malešov, výsadba lípy na opuce, sub Tilia, 8.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza michelii

Peziza michelii Panská Habrová, břeh periodického potůčku, sub Tilia, Carpinus, Picea, 29.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza michelii

Peziza michelii Chocholná-Velčice [SK], potoční luh, sub Carpinus, Salix, Acer campestre, 26.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza michelii

Peziza michelii (spory ve vřeckách, cotton blue, 1000x), 29.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza michelii

Peziza michelii (spory ve vřeckách, cotton blue + H20, 1000x), 13.6.2019, (c) Lucie Zíbarová