Polydesmia pruinosa (Ojíněnka houbomilná)

Hojná drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí v chladnější části roku na (a okolo) starých plodnic pyrenomycetů. Nápadná ekologií a ojíněnými plodnicemi.

 

Polydesmia pruinosa

Polydesmia pruinosa Litvínov, šumenské údolí, větev Fagus, stará plodnice pyrenomycetu (Eutypa?), 21.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Polydesmia pruinosa

Polydesmia pruinosa PR Údolí Teplé, lesní prameniště, větev Alnus, sterá stromata Nemania, 7.5.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Polydesmia pruinosa

Polydesmia pruinosa Lipová u Brodců, teplomilná doubraba, větev Quercus, stará plodnice pyrenomycetu, 23.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Polydesmia pruinosa

Polydesmia pruinosa PR Údolí Teplé, lesní prameniště, větev Alnus, sterá stromata Nemania, 7.5.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Polydesmia pruinosa

Polydesmia pruinosa Drmaly, acidofilní doubrava, stará plodnice Diatrype undulata, 3.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Polydesmia pruinosa

Polydesmia pruinosa Lipová u Brodců, teplomilná doubraba, větev Quercus, stará plodnice pyrenomycetu, 23.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Polydesmia pruinosa

Polydesmia pruinosa PP Eváňská rokle, lesní lem, větev Rosa, 28.12.2015, (c) Lucie Zíbarová