Trichophaeopsis bicuspis (Bělokosmatka dvouhrotá)

Drobná, avšak pohledná vřeckovýtrusá houba rostoucí na zemi, opadu či zbytcích dřeva, často pod osikou a ostatními topoly. Níže zobrazený nález je neobvyklý výskytem na starém trusu, jako koprofilní se udává příbuzná bělokosmatka čtyřvýtrusá (Trichophaeopsis tetraspora), ta se však liší mikroznaky (tetrasporická vřecka). Trichophaeopsis latispora má výtrusy širší než 12 μm. Podobní jsou též zástupci rodu Trichophaea (např. bělokosmatka osmahlá - Trichophaea woohopeia), kteří však nemají typické chloupky s dvěmi větvemi, z nichž jedna směřuje vzhůru a druhá dolů, jak je typické pro rod Trichophaeopsis.

 

Trichophaeopsis bicuspis

Trichophaeopsis bicuspis Lipová u Brodců, nálet osiky, starý zaječí trus, 7.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichophaeopsis bicuspis

Trichophaeopsis bicuspis Liberec, Opičák, "lužní" les, větvička Populus X canadensis, 7.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichophaeopsis bicuspis

Trichophaeopsis bicuspis CHÚ Sihoť [SK], paseka po lužním lese, 7.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichophaeopsis bicuspis

Trichophaeopsis bicuspis Liberec, Opičák, "lužní" les, opad Populus X canadensis, 7.10.2014, (c) Lucie Zíbarová