Peziza fimeti (Řasnatka mrvní)

Syn.: Peziza bovina

Nevelká řasnatka rostoucí na trusu býložravců. Dužnina poměrně silná, homogenní, nestratifikovaná. Výtrusy hladké, bez ornamenitky. Na stejném substrátu se může vyskytovat i řasnatka vosková (Peziza vesiculosa), která bývá obvykle mnohem větší (ovšem u koprofilních druhů patrně velikost plodnic do určité míry závisí i na rozměrech substrátu) a mikroznaky. Druh byl v minulosti interpretován různými autory dosti nejednotně, zde pojímán v poměrně širokém pojetí. Peziza morvecii má jemně ornamentované spory.

(pozn. spory u vyobrazených plodnic z Lipové cca 18.5x9 μm, hladké, u plodnic z Milovic 21x10 μm)

Peziza fimeti

Peziza fimeti Lipová u Brodců, dubohabřina, trus srnce, 28.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza fimeti

Peziza fimeti Lipová u Brodců, dubohabřina, trus srnce, 28.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza fimeti

Peziza fimeti Milovice, pastvina, koňský trus, 11.5.2017, (c) Lucie Zíbarová