Lachnum carneolum (Chlupáček)

Drobný chlupáček rostoucí na rostlinných zbytcích jednoděložných rostlin ve vlhkém prostředí (ostřice, rákos apod.). Význačný drobnými sporami a dalšími mikroznaky (válcovité chloupky, přítmnost háků (crozies), parafýzami s hojnými kapénkami aj.). Existuje více druhů s podobnými mikroskopickými znaky (např. Lachnum tenuipilosum, Lachnum "longipilosum") odlišujícími se v rozměrech spor, chloupků, parafýz apod. Další podobné druhy na obdobném substrátu: např. hojný chlupáček tenoučký (Lachnum pudicellum), ch. červenající (Lachnum controversum) či Lachnum winteri.

 

Lachnum carneolum var. carneolum

Lachnum carneolum PR Maštale, rašeliniště, stéblo jednoděložné, 19.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum carneolum var. carneolum

Lachnum carneolum PR Zemská brána, potoční luh, listy Phalaris arundinacea, 4.5.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Lachnum carneolum var. carneolum

Lachnum carneolum NPR Ruda, přechodové rašeliniště, listy Glyceria maxima, 12.4.2014, (c) Lucie Zíbarová